اعطای نمایندگی رسمی بیمه های زندگی در شهر مرند

اعطای نمایندگی رسمی بیمه های زندگی در شهر مرند

توسعه شبکه فروش در نمایندگی بیمه ایران

توسعه شبکه فروش در نمایندگی بیمه ایران

آگهی استخدام و دعوت به همکاری

آگهی استخدام و دعوت به همکاری

استخدام منشی دفتر خدمات بیمه

استخدام منشی دفتر خدمات بیمه

استخدام  وبازار یاب و کارشناس فروش حضوری

استخدام وبازار یاب و کارشناس فروش حضوری

آموزش حسابداری بازار کار

آموزش حسابداری بازار کار

جذب نیرو در بیمه سامان

جذب نیرو در بیمه سامان

آموزش حسابداری ویژه بازار کار

آموزش حسابداری ویژه بازار کار


 صفحه: 1 از 2 بعدی