استخدام تعدادی کارمند اداری خانم مجرب

استخدام تعدادی کارمند اداری خانم مجرب

کارمند فروش خانم مسلط به شبکه های اجتماعی

کارمند فروش خانم مسلط به شبکه های اجتماعی

استخدام منشی دفتر خدمات بیمه

استخدام منشی دفتر خدمات بیمه

استخدام کارمند فروش خانم/آقا

استخدام کارمند فروش خانم/آقا

استخدام  مجموعه فروشگاه های زنجیره ای فرش شهر

استخدام مجموعه فروشگاه های زنجیره ای فرش شهر

استخدام منشی خانم در یک شرکت معماری در رشت

استخدام منشی خانم در یک شرکت معماری در رشت

استخدام مسئول دفتر خانم در دارالترجمه

استخدام مسئول دفتر خانم در دارالترجمه

استخدام منشی خانم در شرکت پاد ابزار گستر

استخدام منشی خانم در شرکت پاد ابزار گستر

استخدام بازاریاب در شرکت تولیدی آلوم جام

استخدام بازاریاب در شرکت تولیدی آلوم جام

استخدام تعدادی کارمند فعال آقا

استخدام تعدادی کارمند فعال آقا

استخدام ویزیتور و فروشنده در شرکت شکوفامنش

استخدام ویزیتور و فروشنده در شرکت شکوفامنش

استخدام کادر فروش جهت عینک سازی

استخدام کادر فروش جهت عینک سازی

استخدام فروشنده در زمینه کارهای هنری

استخدام فروشنده در زمینه کارهای هنری

استخدام کارمند اداری آشنا به wordpress وردپرس

استخدام کارمند اداری آشنا به wordpress وردپرس


 صفحه: 1 از 2 بعدی