آبنما موزیکال لادیز زاهدان قابلیت برنامه ریزی و ویرایش بر بیشمار آهنگ را دارد . این آبنما موزیکالبعد از گذشت 4 سال بدون هیچ ایرادی همانند روز اول کار کرده و هم اکنون از آبنماهای بزرگ موزیکال ایران محسوب میشود .
 اطلاعات بیشتر این پروژه را می توانید از سایت شرکت :www.Abonoor.ir دنبال کنید .