آبنما هارمونیک میدان فرهنگ در شهرستان ابهر زنجان از سه افکت زیبای چرخشی ، کوه و کلاستر تشکیل شده است که شامل 3 گروه فرکانسی و 7 گروه رنگی مجزا میباشند.

این آبنما به صورت خودکار روشن و خاموش میشود و از مشخصه های این آبنما استفاده از نازل های ضد رسوب ساخته شده توسط این شرکت است.

پروژه هایی که در ابهر زنجان توسط این شرکت ساخته شده توسط نماینده این شرکت به مدیریت آقایان مهندس بهاوری و مهندس دودانگه نصب و راه اندازی شده اند.

جهت کسب اطلاعاات بیشتر به سایت www.Abonoor.ir مراجعه نمایید.