اجاره انبار روباز در فدائیان اسلام،  همراه با سگ و نگهبان ۲۴ ساعته و دوربین