سولفات منیزیم یک ترکیب شیمیایی معدنی سفید رنگ  با فرمول شیمیایی MgSO4 است که متشکل از کاتیون Mg2+(20.19% جرمی) و آنیون2-(SO4)  می باشد، این ماده در آب محلول است ولی در اتانول حل نمی شود.خواص و ویژگی های این ماده سبب به وجود آمدن کاربرده هایسولفات منیزیم  در پزشکی و داروسازی و همچنین کشاورزی برای تهیه کود شیمیایی میتان دانسیت .

09120795905
0933609505