دستگاه بسته بندی لباس بیمارستانی عرضه شده در ماشین سازی پیروز پک باید بتواند بسته بندی لباس پزشکان و بیماران را به بهتر شکل ممکن بسته بندی نماید. از دیگر محصولات ماشین سازی پیروز پک می توان به دستگاه بسته بندی تجهیزات پزشکی، دستگاه بسته بندی ماسک، دستگاه بسته بندی باند کشی، دستگاه بسته بندی باندگچی، دستگاه بسته بندی ست سرم، دستگاه بسته بندی شیشه آزمایش، دستگاه بسته بندی شیلد پزشکی، دستگاه بسته بندی قطره چکان، دستگاه بسته بندی فین کش، دستگاه بسته بندی گاز استریل اشاره کرد.

قطعا برای بسته بندی صحیح و کاهش ضایعات محصول و سلفون از مهم ترین و اصلی ترین نکات در این زمینه می باشد . با توجه به میزان اهمیت رعایت نکات بهداشتی در بیمارستان ها الزاما همه ی لباس ها و ملحفه هایی که موجود می باشند دارای بسته بندی مناسبی باشند تا مبادا آلودگی و میکروب از طریق آن ها منتقل شود.

از دیگر دستگاه های بسته بندی در ماشین سازی پیروز پک:

• دستگاه بسته بندی مدل اسکار

•  دستگاه بسته بندی مدل آنجل

• دستگاه بسته بندی مدل دلفین

• دستگاه بسته بندی مدل کلاسیک

برای خرید دستگاه بسته بندیلباس بیمارستانی با ماشین سازی پیروز پک در ارتباط باشید.