سافت استارتر سانیو  Sanyu

09121181489-09122717361-02144038255

سافت استارتر سانیو Sanyu یک از پرکاربردترین سافت استارتر ها در صنعت است که برای راه اندازی نرم پمپ های آب چاه های کشاورزی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین از این سافت استارتر در راه اندازی نرم موتورهای الکتریکی مورد استفاده در خطوط تولید کارخانجات استفاهد می شود .

انواع مدل های سافت استارتر Sanyu میتوان به مدل های SJR2000 و SJR3000 و SJR5000 اشاره کرد .

09121181489-09122717361-02144038255
www.VieraElectric.com