با استفاده از میکروسکوپ حتی پروگنوزهای درمانی قابل پبش بینی تر خواهد بود.بطور مثال میتوان تراش حفره را بطور دقیق تری ارزیابی کرد٬ همچنین وضعیت ارگونومیک دندانپزشک نیز بهبود می یابد٬‌صدمات گردن و کمر میتواند پیشگیری شود و حتی در مواردی شاهد بهبود وضعیت جسمانی دندانپزشکان نیز بوده ایم.

از دیگر مزایای میکروسکوپ میتوان به آموزش بهتر و افزایش کیفیت مشاوره و ارایه طرح درمان به بیماران اشاره کرد٬ در صورتی که دوربین فیلمبرداری به میکروسکوپ متصل شود٬ تصاویر پروسه ی دندانپزشکی قابلیت نشان دادن و ذخیره شدن را دارد.

فروشگاه تجهیزات پزشکی رسپینامد آماده ارائه انواع تجهیزات پزشکی و جراحی ،کپسول اکسیژن ،کاتترو.. می باشد

با کارشناسان ما برای ثبت سفارش میکروسکوپ های دندانپزشکی در ارتباط باشید