تولید و فروش مواد پلی یورتان بدون واسطه از تولید کننده انواع کاتالیست و پلیول های سیستم های ریجید و فلکسیبل
تولید و فروش مواد فیلتر هوای سبک و سنگین ، مواد تزریق و اسپری ، فوم چوب ، مواد ساندویچ پانل کانتینیوس و دیسکانتینیوس ، ساخت انواع پلیول های سفارشی
تولید و فروش انواع کاتالیست های : پلی کت 46 ، پتاسیم اکتات K15 ، دابکو 33lV

تلفن تماس :09127462540