فروش ویژه سه پایه بوم فلزی
سه پایه بوم می توان به عنوان یک نگهدارنده ی بوم نقاشی و یا یک تخته شاسی ویا یک قاب عکس استفاده کرد .
سه پایه بوم یکی از مهمترین ابزاری است که نقاشان و طراحان از سالیان قبل تا به امروز مورد توجه زیادی قرار داشته است .

جنس سه پایه بوم :
پایه ی نگهدارنده ی بوم نقاشی یا سه پایه بوم از جنس های مختلفی ساخته می شود که به دو صورت تاشو و ایستاده در دسترس می باشد .معمولا سه پایه بوم های نقاشی از جنس چوبی و به صورت ثابت و ایستاده ساخته می شود و سه پایه بوم های فلزی معمولا تاشو و قابل حمل می باشند که برای مصرف نمایشگاهی . تبلیغاتی و فروسگاهی استفاده می شود .