آگهی مربوطه منقضی شده است.

شماره ی تماس مالک
09197869171

آدرس کامل :
مازندران,متل قو،انتهای دریا گوشه، تیلاکنار،جنب شهرک اکسیژن

گوگل مپ :
36°40'41.9"N 51°11'26.7"E

فروش و معاوضه دو قطعه زمین در شهر سلمانشهر ( متلقو )

معاوضه با خودرو
سند شورایی
با قابلیت اخذ سند تک برگ
۶ دانگ
قابل ساخت و ساز


قیمت زمین ۳۷۰ متری
یازده میلیارد و صد میلیون تومان

قیمت زمین ۲۵۰ متری
هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان

مالک آقای محمد صادقی

شماره ی تماس مالک
09197869171