شرکت  خدمات  نظافتی  جوان  ارومیه
انجام کلیه خدمات نظافتی در ارومیه 
خدمات نظافت منزل در ارومیه
نظافت راه پله و پارکینگ 
نظافت واحد تجاری و اداری 
نظافت در ارومیه 
نیروی خدماتی اقا-خانم در ارومیه

جهت هماهنگی 04432766666
09026287015