پست سریع بین المللی:ارسال و دریافت بسته به تمام نقاط،کمترین هزینه، بالاترین سرعتpde