کش کاغذی در 20 رنگ و عرض 16 و25 میلی
فروش متری و کیلویی
شماره تماس جهت سفارش 09141067937
سایر محصولات:
کش نواری 0.5 سانت و 8 میلی
کش سوزنی 0.5 الی 27 سانت
کش اسپورت 2.8 سانت
نوار تشک 42 میلی
نوار اتوبانی 3 سانت
نوار جناغی 5 سانت
کش شلوار
قیطان
کش ماسک
و...