💯 سرمایه آزاد فوری خودرو و ملک 💯

💥اخذ سرمایه آزاد خودرو (فقط پلاک تهران) تا  60% ارزش

💥اخذ سرمایه آزاد ملک مسکونی تا 40-50درصد ارزش

💯 فقط با اسناد مسکونی پایانکاردار مناطق ۲۲گانه شهر تهران


💢50میلیون تومان به بالا

💢بدونه بلوکه یا مسدودی

💢بدونه پیش پرداخت

💢 بدونه سپرده گذاری

💢 1ساعته


💯توجه،هیچ هزینه کارشناسی ندارد

برای دریافت سرمایه آزاد نیازی به انتقال سند نیست

⭕لینک سایت   https://pssiran.ir

💢 مرکز مشاور کارافرینی  با سالها سابقه درخشان زیر نظر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی💢
09907980483