ساپورت طبی تنه

فروشگاه تجهیزات پزشکی فروشنده انواع تجهیزات پزشکی خانگی و تخصصی می باشد .

اهداف استفاده از ساپورت طبی تنه

    کنترل و هدایت، محدود کردن و یا کاملا بی‌حرکت کردن یک اندام یا یک

    مفصل یا قسمتی از بدن

    مهار کردن حرکت مفصل در یک جهت و اجازه دادن حرکت در سایر جهت‌ها

    کمک به حرکت مفصل

    کمک به باز پروری یک شکستگی بعد از خارج کردن گچ

    تصحیح شکل قسمتی از بدن به منظور بهتر کردن حرکت و کاهش درد

شکم بخشی از بالا تنه می‌باشد و توسط عضلات دیواره‌های خلفی (پشت)، قدامی (جلو) و جانبی محصور شده است و در زیر دیافراگم تا دهانه ورودی لگن قرار دارد. شکل شکم به عواملی نظیر وضعیت عمومی بدن، حالت فیزیولوژیکی اندام‌های درونی و قابلیت کنترل جداره‌ی شکم بستگی دارد.

جهت ثبت خرید و مشاوره با فروشگاه تجهیزات پزشکی در ارتباط باشید