شرح دفترعقدازدواج
✅عاقدسردفترباتحصیلات عالی حقوقی
❌صیغه نامه بدون هلوگرام طلایی اماکن قوه قضاییه هیچ اعتباری ندارد❌
✅ ثبت واجرای عقددائم وموقت 
✅ عاقدکت شلواری جهت اجرای مراسم
✅ثبت و اجرای عقد دائم موقت در منزل
✅تحت نظارت کارشناسان حقوقی قضات
✅ ثبت،جاری عقدموقت،صدور دفترچه معتبر بامهررسمی برجسته دفتر ازدواج(مهربرجسته تعریف شده قوه قضاییه) مهرژلاتینی (عاقد ازدواج) دارای هولوگرام طلایی موردتاییداماکن وبارکدتشخیص اعتبارسازمان اسنادرسمی
✅صدورفوری عقدنامه دائم موقت درمحل
✅صدورعقدنامه موقت ازیکماه تا۹۹ساله کاملاقانونی
✅قابل ارائه
✅اماکن،هتل های پنج ستاره مشاورین املاک،دستگاههای قانونی،دادگاه زندان،نیروی انتظامی،سفارت خانه
✅تمامی بیمارستانهای خصوصی دولتی(گواهی ولادت)
✅کاملا قانونی،معتبروموردتائیدقوه قضاییه،سایرارگانهای دولتی
✅صدورعقدنامه برای اروپایی هاواتباع
✅صدورعقدنامه حضوری،غیرحضوری
✅درهمه ایام حتی روزهای تعطیل درخدمت شما عزیزان هستیم درهر مکان زمان
✅پاسخگویی24ساعته
✅بدون ثبت درشناسنامه،سیستم
✅ ارائه خدمات درتمامی مناطق البرز تهران