شرکت خدماتی نظافتی جوان ارومیه 
انجام کلیه خدمات سم پاشی در محل 
سم پاشی حشرات موزی در ارومیه 
سم پاشی موش کنه وسوسک ومارمولک در ارومیه 
جهت هماهنگی 04432766666
09026287015