استخدام ادمین شبکه های اجتماعی :

کپشن نویسی

ایجاد تعامل

مدیریت اکانت

پست گذاری در ساعت های تعیین شده


راه های تماس:

09128501150

mahsafatolahi1372@gmail.com