تاکنون ۹۰ هزار ایثارگر تبدیل وضعیت استخدام شدند

تاکنون ۹۰ هزار ایثارگر تبدیل وضعیت استخدام شدند

تایید افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان

تایید افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان

جزئیات جدید از استخدام پرستاران در وزارت بهداشت

جزئیات جدید از استخدام پرستاران در وزارت بهداشت

آموزش و پرورش حدود ۲۵ هزار نیرو کمبود دارد

آموزش و پرورش حدود ۲۵ هزار نیرو کمبود دارد

استخدام کارشناس فروش در زمینه آهن آلات

استخدام کارشناس فروش در زمینه آهن آلات

استخدام کارمند اداری و منشی

استخدام کارمند اداری و منشی

خبر استخدام 300 نفر در سازمان محیط زیست طی سال جاری

خبر استخدام 300 نفر در سازمان محیط زیست طی سال جاری

درخواست مجوز استخدام ۱۰۰ هزار نفری وزارت بهداشت

درخواست مجوز استخدام ۱۰۰ هزار نفری وزارت بهداشت

استخدام نیرو الکترونیکی و مکاترونیکی

استخدام نیرو الکترونیکی و مکاترونیکی

استخدام ادمین سایت-سئو-تولید محتوا

استخدام ادمین سایت-سئو-تولید محتوا

استخدام بازاریاب تلفنی حرفه ای دورکاری

استخدام بازاریاب تلفنی حرفه ای دورکاری

استخدام کارشناس اداری واحد مشارکت های مردمی

استخدام کارشناس اداری واحد مشارکت های مردمی

استخدام نیرو پشتیبانی ارسال و بسته بندی

استخدام نیرو پشتیبانی ارسال و بسته بندی

استخدام کارشناس فروش داخلی و خارجی

استخدام کارشناس فروش داخلی و خارجی

استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ

استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ

استخدام فروشنده مجرد خانم یا آقا

استخدام فروشنده مجرد خانم یا آقا


 صفحه: 1 از 13 بعدی