اینترکام ضد انفجار یک سیستم ارتباطی است که برای استفاده در محیط‌های پتانسیل‌های انفجاری طراحی شده است. این سیستم‌ها از تجهیزات و فناوری‌های ویژه‌ای استفاده می‌کنند تا از احتمال وقوع انفجار در محیط‌های خطرناک جلوگیری کنند.

یکی از ویژگی‌های اصلی اینترکام ضد انفجار، مقاومت در برابر شرایط سخت محیطی است. این سیستم‌ها باید قادر باشند در معرض دماها و فشارهای بالا، گرد و غبار و مواد شیمیایی خطرناک عمل کنند. همچنین، اینترکام‌های ضد انفجار باید دارای استانداردهای ایمنی بین‌المللی مورد تایید باشند تا در صورت وقوع حادثه، از آسیب به افراد و تجهیزات جلوگیری کنند.

از دیگر ویژگی‌های اینترکام ضد انفجار، قابلیت ارتباطی پایدار و موثر است. این سیستم‌ها باید دارای قابلیت ارتباط در فواصل بزرگ و در محیط‌های با اختلالات الکترومغناطیسی باشند تا بتوانند اطلاعات را به صورت صحیح و به موقع منتقل کنند.