خاک مانلی بهترین خاک گل های آپارتمانی ایران می باشد که غنی شده با : گیاه خاک ، ورمی کمپوست ، ورمی گولیت ، پیت ماس ، پودر زغال، پرلیت و …. می باشد .

با افتخار بهترین خاک گل های آپارتمان ابران را تولید می کنیم 

این ترکیب از بهترین مواد اولیه تهیه و بسته بندی شده است و شما براحتی می توانید در سایت مانلی سفارش خود را ثبت نمایید .

وزن : ۷ کیلو ( ۱۵ لیتر )

با هر خرید کیسه خاک 5درصد پولتون بر می گرده