با مدارک کامل
12 هکتار در آذربایجان غربی
مجوز واردات بیل و ماشین آلات معدنی دارد
ذخیره معدن 100 هزار تن
با بهترین کیفیت سنگ
فاصله تا جاده آسفالت یک کیلومتر
هر 2کوپ سنگ به وزن 44 تن در ماه 500 میلیون سود ماهانه داره
هرچه ماشین آلات بیشتر = سود بیشتر
4میلیارد نقد مابقی بصورت چک
پایین ترین قیمت فروش

برای خرید و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
شماره تماس : 09160608240