اگر به سلامتی گل های خود اهمیت می دهید می توانید برای گل های آپارتمانی خود بهترین کود و سم را با تخفیف ویژه خریداری کنید :

    کود ۱۲۱۲۳۶
    کود ۱۰۵۰۱۰-۵۰
    کود ۲۰۲۰۲۰-۵۰
    هیومیک اسید آمریکایی
    آمینو اسید اسپانیایی
    قارچ کش