آگهی مربوطه منقضی شده است.

اتودرین هوشمند همراه با شیر برقی بدون نیاز به استرینر که در آن تخلیه کامل  آب کندانس  به کمک سنسور صورت گرفته و مانع تلفات هوای فشرده می گردد

سیکلون های شرکت مهندسی پاک باد فرآیند با ظرفیت های مورد درخواست برای اخذ آب کندانس شناور ، روغن و سایر آلودگی