کشبافي احمدي توليد کننده نوار برزنتي در عرض 2.5 سانت در تبريز مي باشد.
مناسب براي انواع کيف و کوله پشتي،چادر مسافرتي،لوازم ورزشي و...
فروش خرده و عمده
ساير محصولات:
کش نواري
کش شيطانکي
کش کاغذي
اريب کش
کش اسپورت
کش آدیداس
کش نوشته دار
کش طرح دار
کش لباس زیر زنانه
قيطان
کش رشته اي
کش ماسک
نوار اتوباني
نوار تشک
نوار سراجي
و...