محافظ دهانی اندوسکوپی شرکت ایمن پرتو کار : استفاده از مواد مدیکال گرید و طراحی ارگونومیک این محصول سبب سهولت در پروسه ی اندوسکوپی برای بیمار و پزشک می شود

09125806129

hashemi@ipkmedical.com