شرح موقعیت شغلی : 

ما به کارشناسان مهندسی یا علوم پایه که دارای هوش و استعداد بالا در یادگیری، ذهن پویا و فعال و همچنین آشنا با اکسل باشند نیاز داریم. مسوولیت پذیری، توانایی کار جمعی، دقت، پشتکار و قابلیت‏ های حل مسأله برای ما اهمیت دارد.


شرح وظایف:

مسوولیت شما همکاری در استقرار یک نرم افزار حوزه مالی است که شامل ثبت و ورود اطلاعات در نرم افزار و گرفتن خروجی مورد نظر با استفاده از نرم افزار و نیز همکاری و رفع مشکلات کاربران در استفاده از نرم افزار است. ضرورتا دانش مالی چندانی احتیاج ندارد (هر چند آشنایی و علاقه به امور مالی مزیت است) و با برگزاری آموزش کوتاه مدت نرم افزار که بوسیله شرکت و به صورت حضوری یا الکترونیکی انجام میشود میتوانید با ما همکاری کنید.


روند همکاری:

1. برگزاری یک هفته آموزش آنلاین (remote) یا حضوری در محل شرکت (میدان ونک) - در این هفته فقط آموزش نرم افزار و ابزارها و مفاهیم مقدماتی مالی ضروری کار با نرم‏افزار انجام می‏شود. به پایان رساندن دوره آموزشی منوط به توافق طرفین است.

i. به طور مستمر در طی مدت آموزش ارزیابی انجام می‏شود

ii. در پایان آموزش چنانچه در ارزیابی‏های میانی و ارزیابی پایانی موفق بودید دعوت به همکاری می‏شوید و مدت آموزش حضوری هم جزء زمان کاری شما در نظر گرفته می‏شود.

2. یک ماه همکاری آزمایشی با حقوق پایه قانون کار و بیمه

3. پس از یک ماه همکاری آزمایشی، انعقاد قرارداد بلند مدت با بیمه و حقوق پایه قانون کار


مهارت های مورد نیاز :

- تسلط عمومی به کار با رایانه (ICDL)

- نیاز به سابقه کار ندارد


02188652529

jobs@exirpouay.com