آگهی مربوطه منقضی شده است.

تاکنون ۹۰ هزار ایثارگر تبدیل وضعیت استخدام شدندبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون امور اجتماعی بنیاد شهید در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما درباره برنامه های بنیاد شهید برای حمایت از آزادگان سخن می گوید.


معاون بنیاد شهید درباره استخدام فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد گفت: سازمان استخدامی کشور اعلام کرده ردیف های استخدامی این عزیزان اعلام شود. از همه دستگاههای اجرایی درخواست می کنم به مناسبت امروز ۲۶ مرداد در این باره پاسخ مثبت بدهند و هر چه زودتر و ردیف ها را اعلام کنند که گروه دیگری از این عزیزان هم استخدام شوند.


محمود پاکدل گفت: در راستای سیاست های سند تحول دولت، بنیاد شهید سند ارتقای معیشت ایثارگران را در دست دارد که امسال با کمک مجلس و دولت، کمک معیشت و مستمری والدین، افزایش های ۶۰ درصدی داشت و پیگیر هستیم که این روند افزایشی هر ساله ادامه یابد که به یک عدد معقولی برای رفاه ایثارگران برسیم .


معاون امور اجتماعی سازمان بنیاد شهید درباره قانون افزایش حق پرستاری آزادگان، جانبازان و والدین شهدا گفت: این قانون در دستور کار است اما به علت تامین نشدن بودجه، این افزایش ۵۷ درصدی تاکنون اجرا نشده است که امیدواریم با مساعدت سازمان برنامه و بودجه حل شود.


محمود پاکدل با بیان اینکه با پیگیری مجلس و بنیاد شهید و همکاری سازمان استخدامی کشور حدود ۹۰ هزار نفر از ایثارگران تبدیل وضعیت شدند ولی این انتظار ما را تامین نمی کند. از همه دستگاهها به ویژه شرکت های تابعه وزارتخانه درخواست می کنیم با توجه به تمدید این قانون در بودجه ۱۴۰۱ در این باره همکاری جهادی بیشتری داشته باشند که بتوانیم همه ۳۰۰ هزار نفر جامعه ایثارگران را تبدیل وضعیت استخدامی شوند .


معاون امور اجتماعی سازمان بنیاد شهید با اشاره به اینکه قوانین مصوبه در حوزه ایثارگران، شهدا ، جانبازان و آزادگان مربوط به گروه خاصی از این عزیزان نیست و همه را تحت پوشش می دهد، گفت این قوانین بیشتر درباره استخدام، مسکن ، اشتغال خود این عزیزان و فرزندانشان است.


منبع : خبرگزاری صدا و سیما